Hop til indhold

Synes du også der er plads til forbedringer?

Har du som ingeniør eller arkitekt oplevet, at samarbejdet ikke forløb helt som ønsket og fagligheden ikke har været på plads? Har du været irriteret over, at udfordringerne ikke blev håndteret i tide og byggeprocessen blev unødigt forstyrret eller kompliceret?

Hos Malerhuset er vi fokuseret på, at opbygge det gode samarbejde og det lange perspektiv – til gavn for alle parter. Vi deler fra starten ud af vores erfaringer med dig som rådgiver, så vi undgår problemerne eskalerer og renoveringsprocessen bliver af den gode slags.

Dialogbaseret samarbejde

I forbindelse med renoveringsarbejdet er styring helt essentielt, hvis projektet skal nå helt i mål. Derfor påtager vi os også et stort ansvar i forbindelse med den løbende dialog, entreprenørerne imellem. Det kan være de små misforståelser der gør, at små udfordringer pludselig bliver store. Derfor evaluerer vi også løbende og afslutningsvis vores indsats, så vi kan blive bedre til det vi genre vil gøre bedst.

Der er alternativer

Vores dygtige malermestre og bygningskonstruktører har stor erfaring med projektledelsen i forbindelse med malerarbejdet og kan samtidig præsentere alternative løsningsforslag til byggeriet. Det gælder eksempelvis i forbindelse med energirenoveringer, hvor vi kommer med alternative løsningsforslag til byggeriet.

Fleksibilitet i byggeprocessen

Hos Malerhuset er fleksibilitet et nøgleord. Du kan altid regne med, at vi er parate til at takle hændelser i forbindelse med byggeriet der måtte være uforudsete.

Som en del af en større koncern, har vi den nødvendige kapacitet og erfaring til at klare de mere udfordrende opgaver. Det skaber tryghed gennem hele projektfasen. Vi bliver færdige til tiden, og hver en overflade har samme høje standard.